Adviseren en Presenteren


MANAGEMENT TIME-OUT (2 +1 dagen)

“Wat is het verschil tussen adviseren en verkopen?

“Hoe bereik je meer met je advies en je presentatie?”

Er zijn maar weinig verkopers die niet ook adviseur zijn. Veel adviseurs vinden zichzelf echter geen verkopers. En dat is jammer voor hun inspanning en voor hun opdrachtgevers. Want wat is de waarde van je advies als het niet “verkocht” krijgt?

In deze Management Time-Out onderzoeken we de balans tussen verkopen en adviseren in uw organisatie. We toetsen de adviespraktijk op zijn “verkoopkracht” en behandelen universele principes van (commerciële) communicatie. Met een eenvoudig stappenplan geven we nieuwe structuur aan de adviesinspanning. En we doorlopen de adviescirkel tot en met het presenteren van oplossingen.

In het tweede deel van het programma komen individuele presentatievaardigheden aan bod. Korte presentatieoefeningen worden gevolgd door kernachtige groepsfeedback en aansluitend zijn er praktische tips voor het vergroten van de aansluiting-bij en de impact op uw toehoorders.

Het is mijn overtuiging dat iedereen een eigen en natuurlijke stijl van adviseren en presenteren heeft. De dingen die fout gaan hebben vaker te maken met tevéél aan instructies en inspanning dan met te weinig. In deze Management Time-Out ligt de nadruk dan ook op “eigenheid” en “minder”. Door mijn jarenlange ervaring met presenteren en trainen heb ik een scherp oog ontwikkeld voor natuurlijke overtuigingskracht.

Elke Management Time Out is een verfrissende en inspirerende “offline-ervaring” met uw project- commercie- of managementteam. Het programma rust op drie pijlers: reflectie, dialoog en inspiratie. Een Management Time-Out is leerzame en onderhoudende sessie van horen, zien, doen en ervaren, toegesneden op uw organisatie en omgevingssituatie. Een Time-Out is mix van ontspannen-intensief en duurt – afhankelijk van uw wens en mogelijkheden – één of twee dagen.

Voorbereiding: Intakegesprek
Tijdsduur: Twee aaneengesloten dagen plus een terugkomdag (7 dagdelen)
Aantal deelnemers: 8-12
Locatie: Extern (in overleg)
Investering: Afhankelijk van voorbereidingstijd en groepsteamgrootte

♦ Bel me nu voor overleg en reservering